Testimonials

Hi this is Victor Caruana, of 14 Flat 1 Triq Il-Vittmi Tal-Gwerra, L-Isla , I would like to thank you all at WSC for your help and wonderful service. Hope you'll serve as a role model to other Maltese Companies. I would like to take this opportunity to wish you all a merry Christmas and A Happy New Year.

Victor Caruana


Hi;
I succeeded in accessing my data successfully. I am extremely grateful for your efficiency and good work. Keep it up.
God bless.
Thanks.

Stephen Bonnici and family.


Qed nibghat dan il message sabiex nirringrazzja lil haddiema tal water serive dan wara li nhar l Erbgha  18 ta Mejju 2016 irritornajt id dar li tinsab Spring Breez Triq il Qrendi Zurrieq u sibt isfel kollu ilma . Minnufieh cempilt lil water service fejn kellimni certu Camilleri Josef li immdjatament bghat nies li ikkontrollaw il hrug ta ilma.

Barra minn hekk il problema biex tissolva kellhu bzonn issiru xi olterazzjonijiet fis sitemma u b mod professjonali u b edukazzjoni kbira nhar il Hadd 22 ta Mejju gie group ta haddiema li fi ftit minuti dawn irrangaw sabiex ma jergax jinqala l istess inkonvenjent,

Minn qalbi GRAZZI KBIRA li dawn il haddiema ta xoghol veru professjonli, pulit  li ghamlu 

Edward Grech


I would like to thank Water Services for their fast reaction to a minor leakage I reported last week. It was fixed in hours. Impressive! Keep up the good work!!! Thank you!

Johann Gatt