Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-ilma tixtieq tavża li l-maltemp qawwi ta’ dan il-lej ikkawża ħsara fil-main bejn Malta u Għawdex. L-indikazzjonijiet huma li l-ħsara seħħet bejn Malta u Kemmuna għad- differenza ta’ ħsara simili li saret issen l-ohra bejn kemmuna u Ghawdex.
Minkejja din il-ħsara, il-Korporazzjoni ser tiżgura li sakemm isiru t-tiswijiet, il-provvista f’Għawdex tkun garantita u dawn it-tiswjijiet jibdew hekk kif jippermetti l-baħar. Dan l-inċident ikompli jemfasizza l-bżonn li Għawdex ikun indipendenti fejn tidħol il-provista tal-ilma u turi b’mod konkret kemm hu bzonnjuż l-investimet ta’ 11 -il miljun Ewro li qed isir bħalissa biex timbena reverse osmosisf’Ħondoq ir-Rummien. Dan il-proġett wasal fi stadju avvanzat, fejn ir-restawr fuq il-bini se jitlesta sal-aħħar tas-sena biex imbgħad jitwaħħal il-makkinarju.
Il-Korporazzjoni ser iżżomm lill-pubbliku nfurmat hekk kif ikun hemm bżonn.

Related articles

Ivan Falzon Appointed New Chief Executive Officer (CEO) of The Water Services Corporation

Mr. Ivan Falzon has been appointed as Chief Executive Officer (CEO) of the Water Services Corporation with effect from the 27th March 2020. […]

Read More

Joint privacy policy between Enemalta and WSC

“As from the 25th of May 2018, European data protection law will change due to the EU General Data Protection Regulation. In […]

Read More

The underground water gallery of Wied il-Bużbież

WSC regularly inspects a number of perched aquifer spring sources related to the Wignacourt Aqueduct under our custody.  This week we visited […]

Read More

Shutdown of the Reverse Osmosis Plant in Pembroke due to Planned Power Cut

The Water Services Corporation would like to inform the general public that on Wednesday, 4 March, the Reverse Osmosis plant in Pembroke […]

Read More