Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tixtieq tavża liċ-ċittadini Għawdxin li l-provvista tal-ilma se tibqa’ għaddeja minkejja li kawża tal-maltemp saru xi ħsarat fil-main tal-ilma li jgħaqqad lil Malta mal-gżira Għawdxija. Il-ħsarat se jiġu evelwati fil-ġranet li ġejjin malli jikkalma l-baħar.

 

Inċidenti bħal dawn ikomplu juru l-bżonn li l-viżjoni tal-Korporazzjoni, li Għawdex ikun mija fil-mija indipendenti minn Malta, titwettaq. Fil-fatt, il-proġett tar-Reverse Osmosis f’Ħondoq ir-Rummien beda u diġa tħaffru 4 mill-bjar li minnhom se jkun qed jinġibed l-ilma.

 

Dan l-investiment, barra li se jpoġġi lil Għawdex fuq il-mappa tad-dinja fejn tidħol teknoloġija nadifa u effiċjenti, se jkun qed jiggarantixxi provvista sigura għal Għawdex u se jagħti l-potenzjal li l-ilma tal-pjan fil-gżira Għawdxija jiġi mmaniġġjat bl-aħjar mod possibbli.

Related articles

The underground water gallery of Wied il-Bużbież

WSC regularly inspects a number of perched aquifer spring sources related to the Wignacourt Aqueduct under our custody.  This week we visited […]

Read More

Shutdown of the Reverse Osmosis Plant in Pembroke due to Planned Power Cut

The Water Services Corporation would like to inform the general public that on Wednesday, 4 March, the Reverse Osmosis plant in Pembroke […]

Read More

Inaguration of Jetting Bowsers

Minister Michael Farrugia today inaugurated two state of the art sewage jetting and suction bowsers that form part of the Water Services […]

Read More

The Water Services Corporation has consolidated its anti-theft mechanism and deployed it in another two zones and the results are impressive. Firstly, […]

Read More