This reclaimed water is produced in 3 polishing plants built by the Water Services Corporation during the 2007-2013 programming period.

New Water

The major one in Ta’ Barkat in the south of Malta can produce 9,600 cubic metres per day. The plants at Ic-Cumnija in the north of Malta and in Ras il-Hobz in Gozo have a capacity of 6,400 and 3,200 cubic metres per day respectively. These plants can reach a total production volume of 7,000,000m3 per year.

Our aim is to achieve a ‘net-zero impact’ on the natural water cycle, whereby groundwater being abstracted will be replaced, directly or indirectly, by means of a number of measures, including the production and subsequent delivery of new water.

New Water is available through hydrants which are accessed by electronic cards. As of January 2018, seven hydrants are available in the North region of Malta. The WSC is currently developing three networks (North, South and Gozo) to increase the number of hydrants available and thus reduce the use of water bowsers.

The Application for the New Water electronic card is available online here. It may be submitted at the dedicated customer-point at ARMS Ltd, Gattard House, Blata l-Bajda open every Tuesday and Friday between 08.00 – 13.30 from 1st Oct  to 15th June and between 08.00 – 12.00  from 16th June to 30th Sept.

Until further notice New Water is distributed from the Iċ-Ċumnija Polishing Plant only.

View our Distribution points

Download 'New Water application form'

FAQs

 • X’inhu in-“New Water”?

  "New Water" huwa ilma ta’ kwalita' għolja li huwa prodott meta ilma tad-drenaġġ diġa imsoffi, jerġa jgħaddi minn proċessi sofistikati biex isir ilma pur.

 • X’ifisser l-użu ta’ dan l-ilma għalija?

  Dan l-ilma huwa ta kwalita’ għolja ħafna iktar mill-ilma li qiegħed jittella mill-boreholes. Bih jista jitnaqqas l-użu tal-ilma tal-pjan. Jekk tuża dan l-ilma l-uċuħ li tkabbar ser ikunu isbaħ u ta’ kwalita’ ogħla. Barra minn hekk ser tieħu aktar prodott għax-xogħol li tkun għamilt. Jekk il-hamrija tieghek fiha l-imluha, din bil-mod l-mod bl-użu ta' dan l-ilma, tissaffa mil-melħ.

 • X'inhi l-kwalita' ta' dan l-ilma?

  Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (KSI) tiċċertifika li dan l-ilma jilħaq l-istandards tal-kwalita' ta' ilma reċiklat ta' Klassi A kif jidher fid-dokument fuq l-użu ta' ilma irreċiklat għall-agrikoltura kif maħruġ mill-Jojnt Research Centre (kif ikkumisjonta mill-Kumissjoni Ewropea). Barra minn dan, l-ilma kollu prodott u mqassam kif ukoll il-proċessi kollha involuti jiġu ttestjati f'kull stadju ġewwa l-laboratorju akkreditat fi ħdan il-Korporazzjoni. Madanakollu l-limiti tal-parametri li ġejjin huma garantiti kif inhu mniżżel hawn:

  BOD5 < 10mg/L TSS <10 mg/L Turbidity <5 NTU E.coli < 10 cfu/100mL jew inqas Legionella < 1000 cfu/L Barra minn hekk il-KSI tiċċekja ukoll parametri oħra li jinkludu l-imluħa (chlorides), il-konduttivita' u l-ammont ta' TDS (Total Dissolved Solids). Valuri tipici osservati matul il-monitoragg taghna kienu Chlorides < 300 mg/L Conductivity < 1000 uS/cm TDS < 800 mg/L

 • Kif nista’ napplika għal dan is-servizz?

  Niżżel il-formola mis-sit tal-KSI, imliha u ħudha l-uffiċċju tal-ARMS ġewwa Gattard House il-Blata l-Bajda. Il-formola tiġi aċċettata biss kull nhar ta Tlieta u Ġimgha bejn it-8:00 u s-13:30. Mal-formola għandek tieħu t-totali tal-art li għandek f’ismek (ċertifikat tal-ARPA), kopja tal-Karta tal-Identita’ miż-żewġ naħat u kopja tal-aħħar kont tad-dawl u ilma. Hemm ħlas ta' €25.

 • Hemm xi data tal-gheluq sabiex tapplikka għal dan is-servizz?

  Le

 • Hemm xi ħlas għal dan is-servizz?

  €25 fis-sena u l-ilma għall-bdiewa għandhom kwota b’xejn, skont kemm ikollhom art. (Il-prezz huwa proprju ta’ €0.20 kull metru kubu, iżda l-Gvern qiegħed jissusidja dan il-prezz għall-bdiewa.)

 • Minn fejn nista nieħu l-ilma tan-New Water?

  Bħalissa minn seba’ postijiet:

  Il-Mellieħa:
  Wara d-Danish Village
  Ħdejn Popeye village
  Minn ħdejn il-Ġibjun tat-Tomna

  Mġarr:
  Ħdejn il-Banjijiet Rumani
  Triq L-Pisani

  Oħrajn:
  Taħt il-Manikata
  Il-Ballut (ħdejn it-trakkijiet) (Dettalji jinsabu fis-sit elettroniku)

 • Hemm xi limitu ta’ kemm nista’ nieħu?

  Skont kemm għandek art għandek kwota ta’ ilma b’xejn. Hemm ħlas jekk jinqabeż dan l-ammont. (Il-prezz huwa proprju ta €0.20 kull metru kubu, iżda l-Gvern qiegħed jissusidja dan il-prezz għall-bdiewa. Jekk tinqabeż il-kwota, il-prezz jitla għal €0.60 kull metru kubu.)

 • Kif ser jitwassal dan l-ilma għall-għelieqi?

  Jekk għandek l-għelieqi viċin id-dispenser tagħna tista’ tagħmel pipe, jew tikri servizz ta’ bowser. Ta’ min wieħed isemmi li l-WSC bħalissa qed taħdem biex jiżdiedu sew dawn id-dispensers.

 • Se jsir xi network minn fejn jitqassam dan l-ilma sa l-għalqa tiegħi?

  Fin-naha ta fuq ta’ Malta qed nippjanaw numru ta’ networks, wiehed hdejn id-Danish Village, wiehed fil-Wied tal-Pwales, wiehed fil-wied ta’ Mizieb, u iehor taht l-Imgarr (Madwar 125 dispenser) Fin-naha t’isfel ser ikun hemm numru ta’ networks mifruxin mix-Xghajra sa Delimara (Madwar 200 dispenser) F’Ghawdex ser ikum hemm network ikopri minn Ghajnsielem sal-Kercem (madwar 45 dispenser)