It-tieni mit-tliet impjanti tal-ippolixxjar “Ilma Ġdid” tal-WSC ġie inawgurat f’Għawdex mill-Ministru għall-Enerġija u l-Ġestjoni tal-Iskart Joe Mizzi. Impjanti tal-Ilma Ġdid jipprovdu ilma ta’ kwalità għolja ħafna għall-agrikoltura, l-industrija, it-tisbiħ tal-pajsaġġ u setturi oħra fejn livelli tal-kwalità tal-ilma tajjeb għax-xorb mhumiex meħtieġa.

 

L-ewwel impjant tal-Ilma Ġdid fil-Mellieħa, ġie inawgurat f’Mejju tal-2017 u minn dakinhar wera li huwa popolari ħafna mal-bdiewa fiż-żoni tal-madwar.

 

Id-drenaġġ itrattat mill-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ tal-Korporazzjoni qabel kien jiġi skarikat fil-baħar. Dan issa qed jiġi mgħoddi minn impjanti tal-ippolixxjar tat-trattament terzjarji li kellhom investiment totali ta’ EUR 20 miljun f’fondi tal-UE u lokali. Dawn l-impjant jinvolvi mikrofiltrazzjoni addizzjonali sofistikata, proċessi ta’ reverse osmosis u ossidazzjoni li jiżguraw sigurtà għolja tal-prodott lest.

 

Wara l-ikkummissjonar b’suċċess tal-impjanti tal-Mellieħa u t’Għawdex, il-WSC issa qed taħdem bla waqfien fuq l-akbar impjant tagħha f’Ta’ Barkat fin-Nofsinhar ta’ Malta li huwa mistenni li jiġi inawgurat dalwaqt. B’kollox, madwar seba’ biljun litru ta’ Ilma Ġdid se jiġu prodotti kull sena permezz ta’ din is-sistema l-ġdida.

Diġà sar investiment importanti u dan se jkompli jsir sabiex dan l-Ilma Ġdid jitwassal lil żoni rurali permezz ta’ infrastruttura dedikata. Dawn huma ppjanati li jaqbżu EUR 30 miljun. Huwa stmat li madwar 2 200 ettaru ta’ għelieqi, madwar kwart tal-art agrikola kollha f’Malta, se jibbenefikaw minn din l-iskema.

 

Il-Ministru Mizzi indirizza l-konferenza stampa fil-qosor u qal li t-teħid tal-Ilma Ġdid mill-bdiewa s’issa huwa wieħed inkoraġġanti ħafna. Huwa żied li l-Gvern huwa determinat li jkompli jappoġġja dan is-settur vitali.

 

L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-WSC, Richard Bilocca, qal li permezz tal-impjanti tal-Ilma Ġdid, il-WSC qed tipprovdi servizz essenzjali kruċjali lis-settur agrikolu u l-wiċċ tal-ilma ta’ taħt l-art fl-istess ħin. Huwa spjega kif kull litru distribwit minn dawn l-impjanti huwa litru inqas ta’ ilma ta’ taħt l-art estratt.

 

L-impjanti tal-Ilma Ġdid jinkludu tagħmir sensittiv ħafna u kwalunkwe użu mhux xieraq tad-drenaġġ urban se jwassal għal interruzzjonijiet inevitabbli. F’Għawdex, il-bdiewa se jkunu jistgħu jaċċessaw immedjatament 3 distributuri speċjali permezz ta’ kard intelliġenti u fil-futur, dan in-numru se jiżdied għal aktar minn 50.

 

L-inawgurazzjoni ġiet indirizzata wkoll mill-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana u mis-Segretarji Parlamentari Clint Camilleri u Aaron Farrugia.

 

Related articles

Ivan Falzon Maħtur Uffiċjal Kap Eżekuttiv Ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Is-Sur Ivan Falzon inħatar bħala Kap Eżekuttiv ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas- Servizzi tal-Ilma b’seħħ mis-27 ta ’Marzu 2020. Huwa se jieħu post…

Read More

Malta l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”

Il-Water Services Corporation tinnota bi pjaċir li għal darb’oħra Malta ġiet l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”. Il-Korporazzjoni tikkontribwixxi bi pjaċir lejn…

Read More

Titjib Ewlieni tal-Infrastruttura tad-Drenaġġ u espansjoni tal-Infrastruttura tan-‘New Water’

Il-Water Services Corporation tħabbar bi pjaċir li ppubblikat erba’ offerti oħra li jiffurmaw parti minn investiment ta’ diversi miljun Euro maħsub biex…

Read More

Offerta ta’ Osmosi Inversa ta’ Għaxar Miljun Euro Disponibbli

Il-Water Services Corporation tħabbar bi pjaċir li ppubblikat offerta ta’ diversi miljuni ta’ Euro li tirrappreżenta investiment mingħajr preċedent fil-kwalità u s-sigurtà…

Read More