Malta is a semi-arid country located in the centre of the Mediterranean Sea. The scarcity of water has always been an issue since documented history and meeting the demand for both municipal water supply as well as the needs of the agricultural and commercial sectors has always provided an important challenge.

However, this challenge has also provided Malta with an opportunity to diversify and further develop its water supply infrastructure. This can be highlighted by the introduction of sea-water desalination technology in the 1980’s, and the continued improvement of the operational efficiency of these desalination plants. Today, sea-water desalination reliably provides around 60% of the municipal water supply, and has therefore become an important water resource to ensure the sustainability of Malta’s water supply.

The New Water programme will see the development of an annual production capacity of 7 million m3 of high-quality water suitable for safe crop irrigation. The project will hence have the capacity to potentially address up to 35% of the current total water demand of the agricultural sector. The New Water project is thus one of the key measures under Malta’s Programme of Measures intended to enable the achievement of good groundwater quantitative status in all groundwater bodies in the Maltese islands by 2021.

 

 

In addition, the high quality of the New Water can enable its use for landscaping and industry, further enabling the use of this water during periods of low demand by the agricultural sector.

New water logo

The project which is now well underway involved the development of three water polishing plants which upgrade the quality of treated water from the islands’ three Urban Wastewater Treatment Plants (UWWTPs) to irrigation standards. The three polishing are therefore located within the footprint of the UWWTPs at Ras il –Hobz (Ghajnsielem) in Gozo, Tac-Cumnija (Mellieha) in the North of Malta and Ta’ Barkat (Xghajra) in the south of Malta.The major one in Ta’ Barkat in the south of Malta can produce 9,600 cubic metres per day. The plants at Ic-Cumnija in the north of Malta and in Ras il-Hobz in Gozo have a capacity of 6,400 and 3,200 cubic metres per day respectively. These plants can reach a total production volume of 7,000,000m3 per year.

Our aim is to achieve a ‘net zero-impact’ on the natural water cycle, whereby groundwater being abstracted will be replaced, directly or indirectly, by means of a number of measures, including the production and subsequent delivery of new water.

 

New Water is available through hydrants which are accessed by electronic cards. As of January 2018, seven hydrants are available in the North region of Malta.

The WSC is currently developing three networks (North, South and Gozo) to increase the number of hydrants available and thus reduce the use of water bowsers.

This project is part financed by the European Union – EAFRD funds

 

 

 

 

Malta – It may be submitted at New Water office at WSC , Qormi Road, Luqa, open Monday to Friday between 08.00 – 13.30 and from 1st Oct  to 15th June and between                  08.00 – 12.00  from 16th June to 30th September.”

 

Gozo – Gozo Experimental Farm Mon-Fri 08:00-12:00.

             WSC Office in Xewkija (Triq Sannat) or call on 22446681 for further details

 

View our Distribution points

 

Download New Water Application Form

Niżżel l-formula biex tapplika għan-New Water

 

 

 

 


FAQs

 • X’inhu in-“New Water”?

  "New Water" huwa ilma ta’ kwalita' għolja li huwa prodott meta ilma tad-drenaġġ diġa imsoffi, jerġa jgħaddi minn proċessi sofistikati biex isir ilma pur.

 • X’ifisser l-użu ta’ dan l-ilma għalija?

  Dan l-ilma huwa ta kwalita’ għolja ħafna iktar mill-ilma li qiegħed jittella mill-boreholes. Bih jista jitnaqqas l-użu tal-ilma tal-pjan. Jekk tuża dan l-ilma l-uċuħ li tkabbar ser ikunu isbaħ u ta’ kwalita’ ogħla. Barra minn hekk ser tieħu aktar prodott għax-xogħol li tkun għamilt. Jekk il-hamrija tieghek fiha l-imluha, din bil-mod l-mod bl-użu ta' dan l-ilma, tissaffa mil-melħ.

 • X'inhi l-kwalita' ta' dan l-ilma?

  Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (KSI) tiċċertifika li dan l-ilma jilħaq l-istandards tal-kwalita' ta' ilma reċiklat ta' Klassi A kif jidher fid-dokument fuq l-użu ta' ilma irreċiklat għall-agrikoltura kif maħruġ mill-Jojnt Research Centre (kif ikkumisjonta mill-Kumissjoni Ewropea). Barra minn dan, l-ilma kollu prodott u mqassam kif ukoll il-proċessi kollha involuti jiġu ttestjati f'kull stadju ġewwa l-laboratorju akkreditat fi ħdan il-Korporazzjoni. Madanakollu l-limiti tal-parametri li ġejjin huma garantiti kif inhu mniżżel hawn:

  BOD5 < 10mg/L TSS <10 mg/L Turbidity <5 NTU E.coli < 10 cfu/100mL jew inqas Legionella < 1000 cfu/L Barra minn hekk il-KSI tiċċekja ukoll parametri oħra li jinkludu l-imluħa (chlorides), il-konduttivita' u l-ammont ta' TDS (Total Dissolved Solids). Valuri tipici osservati matul il-monitoragg taghna kienu Chlorides < 300 mg/L Conductivity < 1000 uS/cm TDS < 800 mg/L

 • Kif nista’ napplika għal dan is-servizz?

  Niżżel il-formola mis-sit tal-KSI, imliha u ħudha l-ufficcju tan-New Water li qieghed gewwa l-Head Office, Triq Hal-Qormi, Luqa. Ahna nkunu miftuhin mit-Tnejn sal-Ġimgha bejn it-8:00 u s-13:30 (Xitwa) u mit-08:00 sa 12:00 (Sajf). Mal-formola għandek tieħu t-totali tal-art li għandek f’ismek (ċertifikat tal-ARPA), kopja tal-Karta tal-Identita’ miż-żewġ naħat u kopja tal-aħħar kont tad-dawl u ilma. Hemm ħlas ta' €25.

 • Hemm xi data tal-gheluq sabiex tapplikka għal dan is-servizz?

  Le

 • Hemm xi ħlas għal dan is-servizz?

  €25 fis-sena u l-ilma għall-bdiewa għandhom kwota b’xejn, skont kemm ikollhom art. (Il-prezz huwa proprju ta’ €0.20 kull metru kubu, iżda l-Gvern qiegħed jissusidja dan il-prezz għall-bdiewa.)

 • Minn fejn nista nieħu l-ilma tan-New Water?

  Għamel użu minn din il-mappa biex tkun taf fejn tista' tieħu n-New Water

 • Hemm xi limitu ta’ kemm nista’ nieħu?

  Skont kemm għandek art għandek kwota ta’ ilma b’xejn. Hemm ħlas jekk jinqabeż dan l-ammont. (Il-prezz huwa proprju ta €0.20 kull metru kubu, iżda l-Gvern qiegħed jissusidja dan il-prezz għall-bdiewa. Jekk tinqabeż il-kwota, il-prezz jitla għal €0.60 kull metru kubu.)

 • Kif ser jitwassal dan l-ilma għall-għelieqi?

  Jekk għandek l-għelieqi viċin id-dispenser tagħna tista’ tagħmel pipe, jew tikri servizz ta’ bowser. Ta’ min wieħed isemmi li l-WSC bħalissa qed taħdem biex jiżdiedu sew dawn id-dispensers.

 • Se jsir xi network minn fejn jitqassam dan l-ilma sa l-għalqa tiegħi?

  Fin-naha ta fuq ta’ Malta qed nippjanaw numru ta’ networks, wiehed hdejn id-Danish Village, wiehed fil-Wied tal-Pwales, wiehed fil-wied ta’ Mizieb, u iehor taht l-Imgarr (Madwar 125 dispenser) Fin-naha t’isfel ser ikun hemm numru ta’ networks mifruxin mix-Xghajra sa Delimara (Madwar 200 dispenser) F’Ghawdex ser ikum hemm network ikopri minn Ghajnsielem sal-Kercem (madwar 45 dispenser)