L-aħħar fażi tax-xogħlijiet tal-mina taħt l-art bejn Pembroke u Ta’ Qali għal ilma aħjar
Il-proġett ta’ mina taħt l-art bejn l-Impjant tar-Reverse Osmosis ta’ Pembroke u l-ġibjuni f’Ta’ Qali laħaq mira importanti ħafna. It-tielet u l-aħħar fażi tax-xogħlijiet se twassal għat-tlestija ta’ dan il-proġett mil-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (WSC).


Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli, flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi, żaru x-xogħlijiet li qed isiru taħt l-art bejn l-Impjant tar-Reverse Osmosis ta’ Pembroke u l-ġibjuni f’Ta’ Qali.


B’tul ta’ 9.5 kilometru, dan il-proġett – b’investiment ta’ €30 miljun – se jkun qed itejjeb il-kwalità tal-ilma madwar Malta, filwaqt li jtejjeb l-effiċjenza fl-operat u jżid is-sostenibbiltà ambjentali.

 

 

Il-Ministru Miriam Dalli spjegat li dan l-investiment hu parti minn sensiela ta’ proġetti li qed twettaq il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, biex tkompli ssostni l-ekonomija Maltija u tipprovdi kwalità ta’ ilma aħjar liċ-ċittadini.
“Illum qed naraw it-tielet u l-aħħar fażi tax-xogħlijiet. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għaddejja b’investiment bla preċedent fis-settur tal-ilma. Grazzi għall-ħidma tal-Korporazzjoni qed inkomplu nsostnu l-ekonomija Maltija u ntejbu l-kwalità tas-servizz provdut lill-Maltin u l-Għawdxin”, saħqet il-Ministru Dalli.


Ir-Reverse Osmosis f’Pembroke huwa l-ikbar impjant tal-WSC fejn bħalissa għaddej xogħol biex titlesta l-konnettività bejn l-impjant ta’ Pembroke mad-diversi ġibjuni f’Ta’ Qali. Dan se jkun qed jassigura sostenibbiltà ambjentali, fejn l-ilma se jkun trattat u ttestjat sabiex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija u b’hekk se tiżdied l-effiċjenza. Il-mina se tkun attrezzata bil-fibreglass u se twassal l-ilma lejn Ta’ Qali. Permezz ta’ dan il-proġett se titwassal kwalità ta’ ilma aħjar lejn iċ-ċentru ta’ Malta, u permezz ta’ feeding hub mhux se jkun hemm bżonn l-użu ta’ pompi, li se jfisser għal aktar effiċjenza.


“Permezz ta’ teknoloġija moderna u li tniġġes anqas, qed naraw li l-ilma jiġi trattat u ttestjat, biex waqt li nsaħħu l-effiċjenza nkunu qed inaqqsu l-ħela, u dan iwassal biex ikun hemm inqas użu ta’ elettriku u jiġu frankati mijiet ta’ tunnellati ta’ karbonju fis-sena”, kompliet il-Ministru Dalli.
Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi saħaq dwar kif waħda mir-riżorsi l-aktar skarsi ta’ pajjiżna huwa l-ilma u li għalhekk il-ġestjoni tal-ilma hija kruċjali. L-għan ewlieni ta’ dan il-proġett huwa li nipprovdu lill-poplu Malti b’ilma ta’ kwalità tajba b’inqas impatt fuq l-ambjent.

Is-segretarju parlamentari qal ukoll li dan il-proġett qed isir b’investiment ko-finanzjat minn fondi Ewropej.
“Illum qed niċċelebraw tragward importanti – it-tniffid tal-medda sħiħa tal-mina bejn Pembroke u Ta’ Qali. Ix-xogħol jibda minn issa, biex naraw li dan il-proġett ikun ta’ benefiċċju għall-korporazzjoni u l-klijenti tagħna. Dan billi nassiguraw kwalità ta’ ilma aħjar madwar il-gżejjer Maltin filwaqt li nassiguraw effiċjenza u sostenibbiltà”, qal il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Ivan Falzon.

Dan il-proġett huwa ko-finanzjat mill-Fondi ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropeja

Related articles

WAW Water Dispensers

For €00.20c for a litre of water, the public will be able to fill their reusable bottles from water dispensers which are…

Read More

Annual Report 2020

It was a year that saw global disruptions creating a new normal. A once-in-a-lifetime event called intoquestion all that we took for…

Read More

Drawings by Marija Regina, Mosta Students

Well done to all the Year 3.1 students at Marija Regina Mosta Primary for their colourful drawings highlighting the importance of Saving…

Read More

DISCOVERY OF A 2000 YEAR OLD TOMB

  A Punic tomb dating back over two thousand years was discovered during works carried out by the Water Services Corporation in…

Read More