X’inhu Kuntratt mal-Konsumatur?

Dan il-Kuntratt mal-Konsumatur huwa kuntratt bejnienta, il-Korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma, (WSC) u inti, il-konsumatur.

Jipprovdi informazzjoni cara dwar l-obbligazzjoinijiet kif ukoll id-drittijiet tal-Korporazzjoini u l-Konsumatur.

Dan il-kuntratt jipprovdi it-termini li permezz tagħhom nipprovdulek is-servizzi tal-ilma u d-drenaġġ kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi tiegħek.

 

Click here to download contract in PDF format