Is-Sur Ivan Falzon inħatar bħala Kap Eżekuttiv ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas- Servizzi tal-Ilma b’seħħ mis-27 ta ’Marzu 2020. Huwa se jieħu post is-Sur Richard Bilocca.

Is-Sur Falzon kien, sa ftit ilu, il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei u qabel kellu karriera fl-avjazzjoni. Huwa kien jokkupa dan l-irwol fl-Isptar Mater Dei sa mill-2014 u kien strumentali f’numru ta ’proġetti ta’ trasformazzjoni li saru matul dan il-perjodu

“Ninsab eċitat li qed nissieħeb mat-tim tal-WSC,” qal Falzon. “Nemmen li l-ilma u d-dejta huma l-prodotti tal-ġenerazzjoni li jmiss, u bħala pajjiż, għandna verament nirduppjaw l-attenzjoni tagħna biex nagħmlu l-investimenti neċessarji li jirriflettu din ir-realtà. Nwiegħed l-impenn u l-lealtà sħiħa tiegħi li nsaħħaħ il-Korporazzjoni u l-impjegati tagħha għall-isfidi li ġejjin.

 

Filwaqt li tirringrazzja lis-Sur Richard Bilocca għall-ħidma sfieqa tiegħu fl-aħħar tliet snin, il-Korporazzjoni tixtieq tawgura lis-Sur Ivan Falzon kull suċċess fir-rwol il-ġdid tiegħu.

Related articles

SEJBA TA’ QABAR LI JMUR LURA AKTAR MINN 2000 SENA

  Waqt xogholijiet li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed twettaq fin-naħa t’isfel ta’ Malta viċin iż-Żejtun, instab qabar Puniku li jmur lura aktar […]

Read More

Malta l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”

Il-Water Services Corporation tinnota bi pjaċir li għal darb’oħra Malta ġiet l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”. Il-Korporazzjoni tikkontribwixxi bi pjaċir lejn […]

Read More

Titjib Ewlieni tal-Infrastruttura tad-Drenaġġ u espansjoni tal-Infrastruttura tan-‘New Water’

Il-Water Services Corporation tħabbar bi pjaċir li ppubblikat erba’ offerti oħra li jiffurmaw parti minn investiment ta’ diversi miljun Euro maħsub biex […]

Read More

WSC tinawgura Impjant tal-ippolixxjar tal-Ilma Ġdid f’Ras il-Ħobż

It-tieni mit-tliet impjanti tal-ippolixxjar “Ilma Ġdid” tal-WSC ġie inawgurat f’Għawdex mill-Ministru għall-Enerġija u l-Ġestjoni tal-Iskart Joe Mizzi. Impjanti tal-Ilma Ġdid jipprovdu ilma […]

Read More