Il-Water Services Corporation tħabbar bi pjaċir li l-Awtorità tal-Ippjanar tat l-approvazzjoni lil tnejn mill-akbar proġetti u dawk l-aktar importanti tagħha bħala parti mill-proġett tal-utilità ta’ impatt żero nett.

Il-mina minn Pembroke għal Ta’ Qali ġiet approvata b’mod unanimu, u x-xogħlijiet tal-kostruzzjoni huma mistennija jibdew fi żmien xahar.

 

 

Ir-reverse osmosis f’Għawdex ġie approvat b’mod unanimu wkoll matul is-sessjoni. Koinċidentalment, l-offerta għall-istess Reverse Osmosis għalqet fl-istess ġurnata, u b’kollox ġew rċevuti 10 offerti minn 4 kuntratturi differenti Il-proċess tal-aġġudikazzjoni se jseħħ tul il-ġranet li ġejjin b’xogħlijiet tal-kostruzzjoni ppjanati fi żmien ftit xhur.

 

Il-proċess tal-permessi kkonferma kif il-proġetti huma bbażati fuq l-ogħla standards ambjentali u se jwassal b’mod partikolari għal impatt pożittiv nett f’termini ta’ riżorsi tal-ilma. Barra minn hekk, dawn iż-żewġ proġetti se jirriżultaw fi kwalità tal-ilma mtejba (togħma) f’Malta u f’Għawdex.

 

Dawk li jżuru Science in the City il-Ġimgħa 28 ta’ Settembru fil-belt Valletta se jkollhom opportunità li jduqu l-ilma tal-vit futur ta’ Malta, fil-Free Water Tasting Bar fil-Pjazza De Valette

 

Is-CEO tal-WSC, Richard Bilocca, radd ħajr lill-ħaddiema tal-Korporazzjoni għax-xogħol siewi tagħhom fit-twassil tal-istadji preparatorji għal dawn il-proġetti l-kbar fi ħdan l-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli. Huwa enfasizza li l-proġett globali li se jissupera l-marka ta’ EUR 130 miljun “se jirriżulta fi kwalità tal-ħajja aħjar permezz ta’ servizz imtejjeb b’mod sostanzjali”.

 

Dan il-proġett se jiġi koordinat mill-Water Services Corporation u se jiġi kofinanzjat permezz tal-fondi ta’ Koeżjoni tal-UE

 

Related articles

New Water South

MEDIA RELEASE – IL-PROĠETT TAN-NEW WATER FIN-NOFSINHAR MIEXI KIF IPPJANAT

Dan l-aħħar inġiebet għall-attenzjoni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, li s-Sur Peter Agius xerred fuq il-midja soċjali kummentarju dwar l-operat tal-Korporazzjoni b’informazzjoni mhux veritiera. […]

Read More

SEJBA TA’ QABAR LI JMUR LURA AKTAR MINN 2000 SENA

  Waqt xogholijiet li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed twettaq fin-naħa t’isfel ta’ Malta viċin iż-Żejtun, instab qabar Puniku li jmur lura aktar […]

Read More

Ivan Falzon Maħtur Uffiċjal Kap Eżekuttiv Ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Is-Sur Ivan Falzon inħatar bħala Kap Eżekuttiv ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas- Servizzi tal-Ilma b’seħħ mis-27 ta ’Marzu 2020. Huwa se jieħu post […]

Read More

Malta l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”

Il-Water Services Corporation tinnota bi pjaċir li għal darb’oħra Malta ġiet l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”. Il-Korporazzjoni tikkontribwixxi bi pjaċir lejn […]

Read More