l-Water Services ippubblikat offerta oħra ta’ diversi miljuni ta’ Euro bħala parti mill-istrateġija tagħha biex ittejjeb in-netwerk tad-drenaġġ u l-infrastruttura tat-trattament ta’ Malta.

 

Il-villaġġ ta’ Ħad-Dingli huwa attwalment servut permezz ta’ stazzjon tal-ippumpjar u qbid temporanju fejn jinġabar l-ilma mormi u mbagħad jiġi ppumpjat lejn in-netwerk ewlieni. B’din l-inizjattiva, l-istazzjon għandu jinqabeż u l-ilma mormi se jipproċedi permezz ta’ mejns tal-gravità lejn il-gallarija tal-ilma fonda ewlenija tar-Rabat. Residenti mhux konnessi fiż-żona għandhom jiġu servuti wkoll fil-proċess.

 

Dan il-proġett għandu benefiċċji sostanzjali inklużi l-użu tal-enerġija u t-tnaqqis tal-irwejjaħ. Il-proġett se jirriżulta wkoll f’inqas bawżers tad-drenaġġ fuq in-netwerk tat-triq taż-żoni msemmija.

 

Is-CEO, Richard Bilocca, iddikjara li “Dan il-proġett huwa konformi mal-istrateġija tal-Korporazzjoni li tpoġġi fl-ewwel post l-ambizzjoni tal-konsumaturi tagħha. Se jtejjeb is-servizz li qed jiġi offrut, jillimita l-inkonvenjenza, filwaqt li jissodisfa wkoll dawn l-għanijiet bi prestazzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija ogħla.”

 

Id-dokument sħiħ tas-sejħa għall-offerti, CT/3163/2018, jista’ jiġi aċċessat minn https://www.wsc.com.mt/tenders/.

 

Dan il-proġett se jitmexxa mill-Water Services Corporation u jista’ jiġi kofinanzjat permezz tal-fondi ta’ Koeżjoni.

 

Il-Korporazzjoni ttenni li l-infrastruttura tad-drenaġġ hija kumplessa u delikata ħafna u li din l-infrastruttura hija danneġġjata permezz tal-użu mhux xieraq tas-sistema tad-drenaġġ urbana.

 

Huwa għalhekk importanti ħafna li skart tat-tojlit uman u karti tat-tojlit degradabbli biss jintremew fis-sistema. Kwalunkwe att illegali jew problemi ssuspettati bil-kanal tad-drenaġġ jistgħu jiġu rrapportati lill-Korporazzjoni fuq Freephone: 8007 6400; Email: customercare@wsc.com.mt; Website live chat: www.wsc.com.mt; jew permezz tal-midja soċjali tagħna.

 

Related articles

New Water South

MEDIA RELEASE – IL-PROĠETT TAN-NEW WATER FIN-NOFSINHAR MIEXI KIF IPPJANAT

Dan l-aħħar inġiebet għall-attenzjoni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, li s-Sur Peter Agius xerred fuq il-midja soċjali kummentarju dwar l-operat tal-Korporazzjoni b’informazzjoni mhux veritiera. […]

Read More

SEJBA TA’ QABAR LI JMUR LURA AKTAR MINN 2000 SENA

  Waqt xogholijiet li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed twettaq fin-naħa t’isfel ta’ Malta viċin iż-Żejtun, instab qabar Puniku li jmur lura aktar […]

Read More

Ivan Falzon Maħtur Uffiċjal Kap Eżekuttiv Ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Is-Sur Ivan Falzon inħatar bħala Kap Eżekuttiv ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas- Servizzi tal-Ilma b’seħħ mis-27 ta ’Marzu 2020. Huwa se jieħu post […]

Read More

Malta l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”

Il-Water Services Corporation tinnota bi pjaċir li għal darb’oħra Malta ġiet l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”. Il-Korporazzjoni tikkontribwixxi bi pjaċir lejn […]

Read More