Il-Water Services Corporation tħabbar bi pjaċir li ppubblikat offerta ta’ diversi miljuni ta’ Euro li tirrappreżenta investiment mingħajr preċedent fil-kwalità u s-sigurtà tal-provvista tal-ilma tajjeb għax-xorb għall-Gżira t’Għawdex.

 

Dan l-investiment se jrendi l-gżira t’Għawdex kompletament awtosuffiċjenti fil-provvista tal-ilma.

 

L-impjant se jiġi installat fil-Ħondoq fuq is-sit tal-impjant tad-distillazzjoni tal-ilma baħar preċedenti li kien ġie mibni fis-snin sittin. L-impjant tar-Reverse Osmosis il-ġdid jinvolvi teknoloġija mill-aktar avvanzata u se jkun jista’ jipprovdi wkoll l-ilma lil Malta jekk dan ikun meħtieġ. L-impjant se jkollu l-potenzjal li jipproduċi 9 000 metru kubu ta’ ilma kuljum.

 

Is-CEO Richard Bilocca ddikjara li, “Dan ir-reverse osmosis se jiżgura li l-kwalità u s-sigurtà tal-provvista tal-ilma f’Għawdex se jkunu fost l-aqwa li tista’ ssib. Il-proġett huwa ġojjell fih innifsu billi mhux biss se jinkludi l-aħjar teknoloġija disponibbli iżda se jilħaq ukoll l-ogħla standards ambjentali, kemm f’termini tal-ambjent tal-madwar kif ukoll tal-effiċjenza fl-enerġija.”

 

Id-dokument sħiħ tal-offerti jista’ jiġi aċċessat fuq https://www.wsc.com.mt/tenders/ u l-offerti jagħlqu sa nofs Settembru tal-2018.

 

Dan il-proġett huwa mmexxi mill-Water Services Corporation u jista’ jiġi kofinanzjat permezz tal-fondi ta’ Koeżjoni.

 

Related articles

New Water South

MEDIA RELEASE – IL-PROĠETT TAN-NEW WATER FIN-NOFSINHAR MIEXI KIF IPPJANAT

Dan l-aħħar inġiebet għall-attenzjoni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, li s-Sur Peter Agius xerred fuq il-midja soċjali kummentarju dwar l-operat tal-Korporazzjoni b’informazzjoni mhux veritiera. […]

Read More

SEJBA TA’ QABAR LI JMUR LURA AKTAR MINN 2000 SENA

  Waqt xogholijiet li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed twettaq fin-naħa t’isfel ta’ Malta viċin iż-Żejtun, instab qabar Puniku li jmur lura aktar […]

Read More

Ivan Falzon Maħtur Uffiċjal Kap Eżekuttiv Ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Is-Sur Ivan Falzon inħatar bħala Kap Eżekuttiv ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas- Servizzi tal-Ilma b’seħħ mis-27 ta ’Marzu 2020. Huwa se jieħu post […]

Read More

Malta l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”

Il-Water Services Corporation tinnota bi pjaċir li għal darb’oħra Malta ġiet l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”. Il-Korporazzjoni tikkontribwixxi bi pjaċir lejn […]

Read More