Il-Water Services Corporation tħabbar bi pjaċir li ppubblikat erba’ offerti oħra li jiffurmaw parti minn investiment ta’ diversi miljun Euro maħsub biex itejjeb u jimmodernizza l-infrastruttura tagħha.

 

Espansjoni tal-Infrastruttura tan-New Water

 

Waħda mill-offerti maħruġa tinvolvi t-tisqif tal-ġibjuni miftuħa eżistenti u l-kostruzzjoni ta’ strutturi anċillari f’San Leonardo, Ħaż-Żabbar; Tal-Ħofra, ix-Xgħajra; Tas-Silġ, Marsaxlokk; Ħabel L-Abjad, iż-Żejtun; u tal-Bidni, Marsaskala. Dan il-proġett huwa bi tħejjija għall-espansjoni tal-provvista tal-ilma ġdid lin-Nofsinhar ta’ Malta, li l-ilma tiegħu huwa ta’ kwalità għolja ħafna u li qed juri li huwa popolari ħafna biex jintuża fit-tisqija.  Dan il-proġett se jitmexxa mill-Water Services Corporation u jista’ jiġi ffinanzjat permezz tal-fondi FAEŻR

 

San Anard Reservoir
Xghajra Reservoir

 

L-immodernizzar u t-Titjib tal-Ġbir tal-Ilma Mormi Attwali f’termini ta’ Kapaċità, Effiċjenza Globali, Monitoraġġ u Kontroll

 

It-tliet offerti l-oħra huma parti mill-proġett tal-“Utilità ta’ Impatt Żero Nett” tal-Korporazzjoni u jinkludu aspetti ta’ importanza infrastrutturali kritika.

 

Titjib kruċjali ta’ netwerk tad-drenaġġ se jitwettaq fiż-żona tat-Tiġrijiet taż-Żwiemel fil-Marsa. Dan il-proġett jiffoka fuq ir-restawr u t-titjib tal-kapaċità ta’ nodu kritiku fin-netwerk tad-drenaġġ. Dan mhux biss se jtejjeb l-effiċjenza tas-sistema iżda se jelimina wkoll flussi eċċessivi permezz tal-installazzjoni ta’ pajp tad-drenaġġ ġdid ta’ dijametru ta’ 1 m fuq firxa ta’ 1 km. Dan il-mejn se jisservisja l-ilma mormi miż-żona tal-Majjistral tal-gżira. Se jitwettaq proġett ieħor f’Marsaskala, fiż-żona taż-Żonqor. Dan se jitejjeb il-kapaċità tas-sistema u se jelimina wkoll flussi eċċessivi.

 

Biex dan it-titjib u titjib futur ieħor tad-drenaġġ jiġu kkomplementati, il-Korporazzjoni hija wkoll fil-proċess li tirrivoluzzjona l-kapaċitajiet ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll tad-drenaġġ tagħha b’investiment qawwi fi stazzjonijiet ta’ monitoraġġ tad-drenaġġ online. 39 stazzjon ta’ monitoraġġ distinti se jitqiegħdu fin-netwerk tad-drenaġġ kollu u se jimmonitorjaw żoni tal-qbid tal-ilma mormi fuq bażi live. L-istazzjonijiet ta’ monitoraġġ sejrin jinkludu sensers differenti mqiegħda fi spazju magħluq sikur u kull stazzjon se jiġi mgħammar b’apparat li jieħu l-kampjuni b’mod awtomatiku refriġerati li awtomatikament jiġbru kampjuni meta jiġu skattati l-allarmi. Dawn l-allarmi se jinnotifikaw il-Kamra ta’ Kontroll Ċentrali tal-WSC u se jagħtu lill-Korporazzjoni l-possibbiltà li taġixxi kif xieraq mingħajr dewmien. Is-sistema se twassal ukoll għal analiżi aktar avvanzata fil-Laboratorji tal-Korporazzjoni sabiex jiġu identifikati aħjar is-sustanzi niġġiesa.

 

Dawn it-3 proġetti se jitmexxew mill-Water Services Corporation u jistgħu jiġu kofinanzjai permezz ta’ Fondi ta’ Koeżjoni.

 

Is-CEO, Richard Bilocca, ddikjara li, “Dawn il-proġetti huma maħsuba biex jkomplu jsostnu u jimmodernizzaw l-infrastruttura ta’ Malta, li teħtieġ ukoll l-appoġġ tal-pubbliku, b’mod speċjali permezz tal-użu xieraq tad-drenaġġ.”

 

Is-sejħiet għall-offerti għal dawn ix-xogħlijiet jagħlqu fil-ġimgħat li ġejjin u d-dokumenti huma disponibbli fuq https://www.wsc.com.mt/tenders/

 

Il-Korporazzjoni ttenni li l-infrastruttura tad-drenaġġ hija kumplessa u delikata ħafna u li din l-infrastruttura hija danneġġjata permezz tal-użu mhux xieraq tas-sistema tad-drenaġġ urbana. Huwa għalhekk importanti ħafna li skart tat-tojlit uman u karti tat-tojlit degradabbli biss jiġu skarikati fis-sistema. Kwalunkwe att illegali jew problemi ssuspettati bil-kanal tad-drenaġġ jistgħu jiġu rrapportati lill-Korporazzjoni fuq Freephone: 8007 6400; Email: customercare@wsc.com.mt; Website live chat: www.wsc.com.mt; jew permezz tal-midja soċjali tagħna.

Related articles

New Water South

MEDIA RELEASE – IL-PROĠETT TAN-NEW WATER FIN-NOFSINHAR MIEXI KIF IPPJANAT

Dan l-aħħar inġiebet għall-attenzjoni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, li s-Sur Peter Agius xerred fuq il-midja soċjali kummentarju dwar l-operat tal-Korporazzjoni b’informazzjoni mhux veritiera. […]

Read More

SEJBA TA’ QABAR LI JMUR LURA AKTAR MINN 2000 SENA

  Waqt xogholijiet li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed twettaq fin-naħa t’isfel ta’ Malta viċin iż-Żejtun, instab qabar Puniku li jmur lura aktar […]

Read More

Ivan Falzon Maħtur Uffiċjal Kap Eżekuttiv Ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Is-Sur Ivan Falzon inħatar bħala Kap Eżekuttiv ġdid (CEO) tal-Korporazzjoni għas- Servizzi tal-Ilma b’seħħ mis-27 ta ’Marzu 2020. Huwa se jieħu post […]

Read More

Malta l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”

Il-Water Services Corporation tinnota bi pjaċir li għal darb’oħra Malta ġiet l-ewwel fir-rapport “Il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawn Ewropew”. Il-Korporazzjoni tikkontribwixxi bi pjaċir lejn […]

Read More