Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli iżżur ix-xogħolijiet li qed isiru mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma marbuta mat-tkabbir tan-network tan-New Water fit-Tramuntana ta’ Malta.

 

“Il-Gvern huwa impenjat li jwassal aktar ‘New Water’ lil aktar bdiewa biex ikunu jistgħu jużawh għat-tisqija. Fil-fatt, dan l-investiment tal-Korporazzjoni se jwassal biex in-network jikber aktar, u aktar bdiewa jkunu jistgħu jibbenefikaw minnu. B’dan il-mod qed naraw ukoll li l-bdiewa jistgħu jużaw l-għelieqi tagħhom biex ikabbru aktar ħxejjex u frott,” saħqet il-Ministru Miriam Dalli.

 

Hija llum żaret ix-xogħolijiet li qed isiru l-Imġarr b’rabta ma’ dan il-proġett. Huma madwar 443 il-bdiewa fit-Tramuntanta ta’ Malta li preżentement qed jibbenefikaw minn dan l-ilma. Permezz ta’ dan it-tkabbir fin-network, huwa mistenni li n-numru jiżdied għall-700.

Il-Kap Eżekuttiv tal-WSC, Ivan Falzon flimkien mal-Ministru Miriam Dalli

It-tkabbir fin-Network fl-Imġarr, b’investiment ta’ €2 miljun mill-fond ta’ Koeżjoni tal-UE, se jkun qed jara sitt kilometri ta’ pajpijiet ta’ New Water jiġu nstallati, u 51 dispenser minn fejn il-bdiewa jistgħu jieħdu l-ilma għat-tisqija tal-għelieqi tagħhom. B’sistema innovattiva, il-bdiewa jingħataw karti elettroniċi biex jieħdu l-ilma fi proporzjon mal-ammont ta’ art li jaħdmu, u l-ammont ta’ ilma li jieħdu huwa mmarkat.

 

Dan it-tkabbir qed isir ukoll f’Għawdex u fin-Nofsinhar ta’ Malta.  F’Għawdex huwa mistenni li n-numru ta’ bdiewa li jibbenefikaw minn dan l-ilma se jiżdied minn 330 għal 420. Fin-nofsinhar ta’ Malta, fejn il-proġett huwa wieħed loġistikament iktar kumpless u wiesgħa, huwa mistenni li madwar 700 bidwi jibdew jagħmlu użu minn dan l-ilma fiż-żmien li ġej. Hawnhekk ix-xogħol qed isir grazzi għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.

 

“In-New Water qed ikun sors ta’ ħajja għall-bdiewa tagħna,” tenna l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni, Ivan Falzon. 

 

Sa mill-bidu tan-New Water fl-2017, mijiet ta’ bdiewa bdew jibbenefikaw minn provvista ta’ ilma b’salinità baxxa biex b’hekk twalet il-ħajja tal-ħxejjex u l-produzzjoni kienet akbar u varjata.  Fil-fatt, ħafna bdiewa bdew ikabbru aktar minn prodott wieħed u dan minħabba li n-New Water m’għandux impatt negattiv fuq il-fertilità tal-ħamrija.

 

Il-bdiewa qegħdin ukoll jimminimizzaw l-istress fuq l-akwifer kkawżat mill-estrazzjoni tal-borehole, aggravata minn nuqqas ta’ xita fl-aħħar snin. Għaldaqstant qed ngħinu biex l-akwifer jimtela maż-żmien.

 

In-New Water huwa ttrattat fi tliet fażijiet – ultra-filtrazzjoni, reverse osmosis, u ossidazzjoni avvanzata. Dan it-trattament fi tliet fażijiet huwa tabilħaqq rivoluzzjonarju, u Malta hija fost il-mexxejja dinjin fil-qasam, bħall-Iżrael u Singapore li qed jutilizzawh. Il-kwalità ta’ dan l-ilma hija ogħla mill-istandards tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) u tgħaddi minn sistema ta’ ttestjar rigoruz fil-laboratorji tal-Korporazzjoni.

 

 

Related articles

Ħondoq R.O. Inaugurated

The first Reverse Osmosis plant in Gozo has been officially inaugurated with an investment of € 11 million, co-financed by European funds….

Read More

ĦIDMA BIEX JISSEWWA IN-NETWORK TAD-DRENAĠĠ F’SAN PAWL IL-BAĦAR

Wara ħsara li żviluppat f’parti min-network tad-drenaġġ fiż-żona ta’ San Pawl il-Baħar,  kompla għaddej ix-xogħol  minħabba li l-ħsara kienet waħda maġġuri. Il-Korporazzjoni…

Read More

L-aħħar fażi tax-xogħlijiet tal-mina taħt l-art bejn Pembroke u Ta’ Qali għal ilma aħjar

L-aħħar fażi tax-xogħlijiet tal-mina taħt l-art bejn Pembroke u Ta’ Qali għal ilma aħjarIl-proġett ta’ mina taħt l-art bejn l-Impjant tar-Reverse Osmosis…

Read More

WAW Water Dispensers

For €00.20c for a litre of water, the public will be able to fill their reusable bottles from water dispensers which are…

Read More