Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli iżżur ix-xogħolijiet li qed isiru mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma marbuta mat-tkabbir tan-network tan-New Water fit-Tramuntana ta’ Malta.

 

“Il-Gvern huwa impenjat li jwassal aktar ‘New Water’ lil aktar bdiewa biex ikunu jistgħu jużawh għat-tisqija. Fil-fatt, dan l-investiment tal-Korporazzjoni se jwassal biex in-network jikber aktar, u aktar bdiewa jkunu jistgħu jibbenefikaw minnu. B’dan il-mod qed naraw ukoll li l-bdiewa jistgħu jużaw l-għelieqi tagħhom biex ikabbru aktar ħxejjex u frott,” saħqet il-Ministru Miriam Dalli.

 

Hija llum żaret ix-xogħolijiet li qed isiru l-Imġarr b’rabta ma’ dan il-proġett. Huma madwar 443 il-bdiewa fit-Tramuntanta ta’ Malta li preżentement qed jibbenefikaw minn dan l-ilma. Permezz ta’ dan it-tkabbir fin-network, huwa mistenni li n-numru jiżdied għall-700.

Il-Kap Eżekuttiv tal-WSC, Ivan Falzon flimkien mal-Ministru Miriam Dalli

It-tkabbir fin-Network fl-Imġarr, b’investiment ta’ €2 miljun mill-fond ta’ Koeżjoni tal-UE, se jkun qed jara sitt kilometri ta’ pajpijiet ta’ New Water jiġu nstallati, u 51 dispenser minn fejn il-bdiewa jistgħu jieħdu l-ilma għat-tisqija tal-għelieqi tagħhom. B’sistema innovattiva, il-bdiewa jingħataw karti elettroniċi biex jieħdu l-ilma fi proporzjon mal-ammont ta’ art li jaħdmu, u l-ammont ta’ ilma li jieħdu huwa mmarkat.

 

Dan it-tkabbir qed isir ukoll f’Għawdex u fin-Nofsinhar ta’ Malta.  F’Għawdex huwa mistenni li n-numru ta’ bdiewa li jibbenefikaw minn dan l-ilma se jiżdied minn 330 għal 420. Fin-nofsinhar ta’ Malta, fejn il-proġett huwa wieħed loġistikament iktar kumpless u wiesgħa, huwa mistenni li madwar 700 bidwi jibdew jagħmlu użu minn dan l-ilma fiż-żmien li ġej. Hawnhekk ix-xogħol qed isir grazzi għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.

 

“In-New Water qed ikun sors ta’ ħajja għall-bdiewa tagħna,” tenna l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni, Ivan Falzon. 

 

Sa mill-bidu tan-New Water fl-2017, mijiet ta’ bdiewa bdew jibbenefikaw minn provvista ta’ ilma b’salinità baxxa biex b’hekk twalet il-ħajja tal-ħxejjex u l-produzzjoni kienet akbar u varjata.  Fil-fatt, ħafna bdiewa bdew ikabbru aktar minn prodott wieħed u dan minħabba li n-New Water m’għandux impatt negattiv fuq il-fertilità tal-ħamrija.

 

Il-bdiewa qegħdin ukoll jimminimizzaw l-istress fuq l-akwifer kkawżat mill-estrazzjoni tal-borehole, aggravata minn nuqqas ta’ xita fl-aħħar snin. Għaldaqstant qed ngħinu biex l-akwifer jimtela maż-żmien.

 

In-New Water huwa ttrattat fi tliet fażijiet – ultra-filtrazzjoni, reverse osmosis, u ossidazzjoni avvanzata. Dan it-trattament fi tliet fażijiet huwa tabilħaqq rivoluzzjonarju, u Malta hija fost il-mexxejja dinjin fil-qasam, bħall-Iżrael u Singapore li qed jutilizzawh. Il-kwalità ta’ dan l-ilma hija ogħla mill-istandards tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) u tgħaddi minn sistema ta’ ttestjar rigoruz fil-laboratorji tal-Korporazzjoni.

 

 

Related articles

Pilot Project in Santa Lucija – Free Water Tank Valve Upgrade

In a move to combagt water wastage, the Water Services Corporation (WSC) is launching a Pilot Project – A Free Water Tank […]

Read More

Works on wastewater infrastructure in St. Paul’s Bay advancing rapidly

St. Paul’s Bay, Malta – In a significant advancement for local wastewater management, work on a pioneering 1.9-kilometer sewer project in St. […]

Read More

A €310M National Investment Plan for Water and Wastewater

  Water Services Corporation is embarking on a 10-year plan to invest €310 million to revolutionise the management and sustainability of Malta’s […]

Read More
New Water South

MEDIA RELEASE – The New Water South Project Progressing as Planned

THE NEW WATER SOUTH PROJECT PROGRESSING AS PLANNED Luqa, 18/12/2023 – It has been recently brought to the attention of the Water […]

Read More